บริษัท เอ็กเทนชั่น คอนซัลแท็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เอ็กเทนชั่น คอนซัลแท็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 16 เมษายน 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ตัวอย่างเช่น มะเขือม่วง มะละกอ พริก และ กระเจี๊ยบเขียว ทั้งจำหน่ายภายในประเทศและส่งเข้าสู่โรงงานเพื่อแปรรูปส่งออกยังต่างประเทศ บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตพืชผักปลอดภัย (มาตรฐาน GAP) ภายใต้ contact farming และเน้นการกระจายรายได้สู่เกษตรกรไทยในชนบท เพื่อให้เกษตรกรเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้าใจและสามารถผลิตพืชผักได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อตัวเองและต่อผู้บริโภค
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบี้ยขยัน โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็กเทนชั่น คอนซัลแท็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
34 หมู่ 11
ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150