บริษัท เอี่ยมทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
เอี่ยมทัวร์ ทัวร์ดี ตั้งแต่ปี 2517 เอี่ยมทัวร์เป็นบริษัทนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2517 โดยมีขอบเขตการให้บริการดังนี้ 1. เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยเป็น BSP Agent สามารถออกบัตรโดยสารเครื่องบินได้เอง 2. จัดทัวร์เป็นหมู่คณะ ทั้งในและต่างประเทศ 3. รับสำรองที่พัก ทั้งในและต่างประเทศ 4. เป็นตัวแทนจำหน่ายทัวร์ในเส้นทางต่างๆ ทั่วโลก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอี่ยมทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
21 ถนนกรุงธนบุรี (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสวงเวียนใหญ่)
แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เว็บไซต์: www.eiamtour.com
วิธีการเดินทาง
ใกล้สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่
ใช้งานแผนที่