บริการทางด้านกฎหมาย -ที่ปรึกษากฎหมาย -ว่าความดำเนินคดี ทั่วราชอาณาจักร -จัดงานอบรมกฎหมายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สำนักกฎหมาย โปรเอนฟอร์ซเมนท์
292/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ซอยสวรรค์วิถี 10310
เว็บไซต์: khunpatt1.exteen..com
ใช้งานแผนที่