บริษัท รับเบอร์อินเตอร์เทรด จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ภายใต้แบรนด์ RBI
สวัสดิการ
 • - ทดลองงาน 90 วัน ปรับเป็นพนักงานประจำ
 • - เบี้ยขยันสูงสุด 800 บาท/เดือน
 • - ค่าครองชีพ 40 บาท/วัน
 • - อาหารกลางวันฟรี
 • - ค่าแผนก (ตามตำแหน่งงาน)
 • - เงินเบิกล่วงหน้า
 • - ประกันสังคม
 • - โบนัส
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - วันหยุดตามประเพณี
 • - ปรับค่าแรง
 • - รางวัลอายุงาน
 • - เสื้อฟอร์ม
1 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ
pinlocation
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ
539 หมู่ 6 ซ.ศิวิลัย
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: 02-728-5484
แฟกซ์: 02-728-5484 # 508
เว็บไซต์: www.rbi.co.th