กลุ่มบริษัทในเครือ ยูทีเอส กรุ๊ป ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1939 เพื่อดำนินกิจการหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม โดยมีบริษัทอูไทยเส็ง (1981) จำกัด ดำเนินกิจการทางด้านออกแบบก่อสร้างและผลิตเครื่องกลั่นสุราและแอลกฮอล์ ซื่งการดำเนินกิจการดังกล่าวได้มีการเปิดแผนกผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร CNC ของบริษัท กำเนิดขึ้นจากการที่บริษัทในเครือ ได้เป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักร CNC ในประเทศไทย ทางบริษํท จึงได้นำเครื่อง CNC มาผลิตตัวอย่างชิ้นงานให้กับลูกค้า ซึ่งคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตออกมามีคุณภาพสูงเป็นที่พอใจ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้ผลิตชิ้นงานต่างๆมากมาย จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้บริษัทฯ เปิดแผนกผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร CNC อย่างเป็นทางการในปี คศ.1992
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์ม - โบนัส - ค่ากะ - ค่าประสิทธิภาพ - ค่าตำแหน่ง - วันพักร้อน - วันหยุดประเพณี - งานเลี้ยงสังสรรค์ - เงินช่วยเหลือต่างๆ รถ รับ-ส่ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยู ที เอส พรีซิชั่น จำกัด
104 ม.4 (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) ซ.G 1/11 10520
ใช้งานแผนที่