บริษัท ฟรอนท์ วีล จำกัด
บริษัทฯ ก่อตั้งมา 15 ปี นำเข้า อุปกรณ์หล่อลื่น,ออกแบบ รับเหมา ติดตั้งระบบจ่ายลม และน้ำมัน,ซ่อมบำรุงอุปกรณ์หล่อลื่น,เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น,ส่งออกน้ำมันและอุปกรณ์หล่อลื่น,รับบริการกรองน้ำมันอุตสาหกรรมและตรวจสอบน้ำมัน ฯลฯ
สวัสดิการ
ประกันสังคม,เบี้ยขยัน,เงินล่วงเวลา,
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟรอนท์ วีล จำกัด
91/776 หมู่ 11 ถ.รามอินทรา 10230
เว็บไซต์: www.frontwheel.co.th