บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต จำกัด
ธุระกิจในเครือซัมซุงบริการด้านการเงินและประกันชีวิตบริษัทเปิดมาแล้ว 15 ปีในประเทศไทยบริษัทแม่ที่เกาหลี เปิดมาแล้ว 55 ปี
สวัสดิการ
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • ตรวจสุขภาพ
  • กองทุนต่าง ๆ เบี้ยขยันและอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต จำกัด
อาคารลิเบอร์ตี้ ห้อง ชั้น 10 ถนนสีลม BTS ศาลาแดง ซอยคอนแวน
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.SiamSumsung.co.th
วิธีการเดินทาง
  • รถไฟฟ้า และรถประจำทาง