บริษัท ธนาซีเนเพล็กซ จำกัด เป็นบริษัทฯที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์
สวัสดิการ
จัดให้มีตามโครงสร้างบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ธนาซีเนเพล็กซ์ จำกัด
202/13 10900
ใช้งานแผนที่