บริษัท ซี เอช ซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เปิดดำเนินกิจการมานานกว่า 20 ปี ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง มี Site งานก่อสร้างทั่วทุกภาคในประเทศไทย ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้.-
สวัสดิการ
 • 1. ค่ารักษาพยาบาลปีละ 17,000 บาท
 • 2. ค่าทันตกรรมปีละ 3,000 บาท
 • 3. ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บาท
 • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 5. โบนัสประจำปี
 • 6. ปรับเงินเดือนตามความสามารถ
 • 7. ลาพักร้อนปีละ 6 วัน
 • 8. ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด(บางตำแหน่ง)
 • 9. Uniform
 • 10. ท่องเที่ยวประจำปี
 • 11. วันหยุดตามประเพณี
 • 12. ค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 • 13. สำนักงานปฎิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-17.00 น. , Site งาน ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ 8.00-17.00 น.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซี เอช ซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1339 อาคารอาวรรณ ชั้น 8 ถนนประชาราษฏร์ 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เว็บไซต์: chcengineering.com
ใช้งานแผนที่