ทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร
สวัสดิการ
- ตามเงื่อนไขของกรมแรงงาน - ประกันสังคม - ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Kuppa Tea & Coffee Traders Co., Ltd.
39 SUKHUMVIT SOI 16
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.kuppa.co.th