บริษัท เอ็น.พี.พรีซิชั่น จำกัด
บริษัทเป็นผู้ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรและแม่พิมพ์ ทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เครื่องมือทางการแพทย์ และกลุ่มAutomation โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิตเพื่อรองรบความต้องการของลูกค้า
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าเช่าบ้าน
  • - ค่าน้ำมัน
  • - ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • - ค่าเลี้ยงดูบุตร
  • - ค่ากะ
  • สวัสดิการที่ได้รับนั้นขึ้นอยู่กับผลงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็น.พี.พรีซิชั่น จำกัด
29/63 หมู่.2 ถนน 345 โครงการอรุณสุนทรี
ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
ใช้งานแผนที่