บริษัท ใบตาล เทอร์บายน์ จำกัด
บริษัทประกอบธุรกิจ 2 ประเภท 1. ธุรกิจด้านพลังงาน 2. ธุรกิจก่อสร้าง - งานก่อสร้าง Warehouse, งานท่าเทียบเรือ, งานฟาร์ม, Feed Mill,งานโยธา (งาน Precast Concrete)และงานโยธาทุกประเภท
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม,ประกันชีวิต+สุขภาพ(บริษัท) - ยูนิฟอร์มเครื่องแบบพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเงินกู้ยืมและอื่นๆ
ติดต่อ
บริษัท ใบตาล เทอร์บายน์ จำกัด
81/41-42 หมู่ที่ 3
ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เว็บไซต์: http://www.baitalturbine.com
ใช้งานแผนที่