บริษัท ใบตาล เทอร์บายน์ จำกัด
บริษัทประกอบธุรกิจ 2 ประเภท
1. ธุรกิจด้านพลังงาน
2. ธุรกิจก่อสร้าง - งานก่อสร้าง Warehouse, งานท่าเทียบเรือ, งานฟาร์ม, Feed Mill,งานโยธา (งาน Precast Concrete)และงานโยธาทุกประเภท
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันกลุ่ม,ประกันชีวิต+สุขภาพ(บริษัท)
  • - ยูนิฟอร์มเครื่องแบบพนักงาน
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - สวัสดิการเงินกู้ยืมและอื่นๆ
  • - โบนัส (ตามผลประกอบการ)
ติดต่อ
บริษัท ใบตาล เทอร์บายน์ จำกัด
81/41-42 หมู่ที่ 3 ซอย 11/3
ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เว็บไซต์: www.baitalturbine.com
ใช้งานแผนที่