บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอเซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทในเครือมหาวิทยาลัยมหิดล วิจัยผลิตภัณฑ์ยาเทียบกับคุณภาพต้นแบบภายใต้มาตรฐาน GLP
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - รถรับ-ส่งพนักงาน
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - OT
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - การฝึกอบรม
  • - ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • - ค่าเดินทาง
  • - เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัด
999 หมู่ 5 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ใช้งานแผนที่