บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอเซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทในเครือมหาวิทยาลัยมหิดล วิจัยผลิตภัณฑ์ยาเทียบกับคุณภาพต้นแบบภายใต้มาตรฐาน GLP
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - รถรับ-ส่งพนักงาน - เบี้ยเลี้ยง - OT - ตรวจสุขภาพประจำปี - การฝึกอบรม - ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพกลุ่ม - ค่าเดินทาง - เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัด
999 หมู่ 5 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ใช้งานแผนที่