ดำเนินการตั้งแต่ ค.ศ. 1999 ดำเนินธุรกิจด้านการบริการรับจัดงานต่างๆ ออกแบบรูปแบบการจัดงาน ออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Chili Paste Co., Ltd.
104/17 ถ.นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
ใช้งานแผนที่