จุดประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายตู้คอนเทนเนอร์, ตู้สำนักงาน, ตู้ห้องสุขา, ตู้ป้อมยาม และตู้เอนกประสงค์อื่น ๆ ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และจัดส่งทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาผลิตตู้ให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด และมุ่งเน้นปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตสำนึกการให้บริการด้วยคำว่า "ใจเขา-ใจเรา" กับลูกค้าทุกคน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ชุดฟอร์มพนักงาน - งานเลี้ยงประจำปี ** วันหยุดพิเศษ "วันเกิด" ** ลาปฏิบัติธรรมได้ 7 วัน/ปี
ติดต่อ
บริษัท คอนเทนเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
212 ม.11 ซ.สวนเสือศรีราชา
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เว็บไซต์: http://www.container.co.th
ใช้งานแผนที่