บริษัท ทรัยออน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2549 จำหน่ายผลิตภัณท์บรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม Electronics, Hard Disk Drive Components และอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ตรวจ คัดแยก ชิ้นส่วนElectronics
Benefits
- Uniform - เบี้ยขยัน - ค่าอาหาร - ประกันสังคม - สวัสดิการอื่น ๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ทรัยออน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
14/28 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
See Map