บริษัท ทรัยออน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2549 จำหน่ายผลิตภัณท์บรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม Electronics, Hard Disk Drive Components และอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ตรวจ คัดแยก ชิ้นส่วนElectronics
Benefits
  • - Uniform
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าอาหาร
  • - ประกันสังคม
  • - สวัสดิการอื่น ๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ทรัยออน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
14/28 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
See Map