โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี เปิดสอนมากว่า 74 ปี ภายใต้การบริหารของอำนวยศิลป์มูลนิธิ ครูจิตร-ครูเอิบ ทังสุบุตร เป็นโรงเรียนในเครืออำนวยศิลป์(พญาไท) สอนระดับเตรียมฯ-ป.6 หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น EIP และ หลักสูตรพื้นฐานแบบมอนเตสซอรี่ รวมทั้งพัฒนาให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิด (Thinking School)แห่งแรกในฝั่งธนฯ เปิดรับสมัครครูและบุคลากรมืออาชีพ ที่พร้อมจะก้าวไปในโลกการศึกษายุคใหม่ด้วยใจรักงานด้านการสอน มีความรับผิดชอบสูง สนุกกับการทำงาน ยินดีรับการพัฒนาวิชาชีพ ทุ่มเทกับงานหนัก มีมารยาทดี มีคุณธรรมเหมาะที่จะปฎบัติงานในสถานศึกษา
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล - อาหารกลางวัน - ประกันอุบัติเหตุ - เงินออมสะสม - ทุนการศึกษา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี
เลขที่ 1503 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เว็บไซต์: www.ansd.ac.th
ใช้งานแผนที่