บริษัท เค็กอร่อย จำกัด
บริษัท เค็กอร่อย จำกัด ประกอบธุรกิจด้านเบเกอรี่ภายใต้แบรนด์ Cakelicious ผลิตและออกแบบเค้กตามออร์เดอร์ มีความยินดีที่จะรับสมัครบุคลากร ที่มีความกระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์ ในตำแหน่งต่างๆดังนี้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เค็กอร่อย จำกัด
56/6 ซอยปราโมทย์(เยซู) ถนนสุรวงศ์ 10500