ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ สำหรับบำบัดน้ำให้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ค่าตำแหน่ง - ค่าโทรศัพท์ - โอที - เบี้ยขยัน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) - วันลาพักร้อน - โบนัส - วันหยุดประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ชุดฟอรม์บริษัท - เงินค่ารักษาพยาบาล - ปรับเงินเดือน - เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่ - เที่ยวประจำปี - เงินแสดงยินดี ในกรณีแต่งงาน, คลอดบุตร - เงินแสดงความเสียใจ - รางวัลกรณีทำงาน ครบรอบ 5 10 15 20 ปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด
KURITA-GK CHEMICAL , 460 MOO 17 บางพลี
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
ใช้งานแผนที่