บริษัท ซี.ที. ฟาร์ม่า จำกัด
จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - คอมมิชั่น
  • - ค่าน้ำมัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซี.ที. ฟาร์ม่า จำกัด
626/114 10160