บริษัท ซี.ที. ฟาร์ม่า จำกัด
จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ
สวัสดิการ
- เงินเดือน - คอมมิชั่น - ค่าน้ำมัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซี.ที. ฟาร์ม่า จำกัด
626/114 10160