บริษัท บ็อกซ์ แอสเซ็ท จำกัด
บริษัท บ็อกซ์ แอสเซ็ท จำกัด เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม Box Holding ในบริษัทนี้เราดำนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินต่างๆ กลุ่มบริษัทฯ ในเครือ Box Holding ประกอบด้วย 7 บริษัท คือ 1. บริษัท บ็อกซ์ แอสเซ็ท จำกัด 2. บริษัท บอกซ์ ออฟฟิศ เอนเทอร์เทนเมนท์ จำกัด 3. บริษัท นครคารา จำกัด 4. บริษัท นครสปา จำกัด 5. บริษัท สมาร์ท โกลบอล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 6. บริษัท ชัยมงคล ซินเนอร์ยี่ จำกัด 7. บริษัท พาราไดซ์ ทู จำกัด มีความต้องการรับพนักงานเพื่อรองรับการขยายงาน
สวัสดิการ
ตำแหน่งพนักงานนวดสปา - ชุดฟอร์ม 3 ชุด - ประกันสังคม - ค่ามือนาทีละ 1 บาท (หนึ่งบาท) - อาหารฟรี 1 มื้อ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บ็อกซ์ แอสเซ็ท จำกัด
55/8 ถนนรัชดาภิเษก 10400
ใช้งานแผนที่