บริษัท ผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่น จำหน่ายภายในประเทศและส่งออก
สวัสดิการ
ตามกฏหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อามาโก้ โปรดักส์ชั่น จำกัด
16, 18 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 33
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: www.amacolube.com