ทำงานที่ญี่ปุ่น
รับสมัครกุ๊กไทยไปทำงานที่ญี่ปุ่น
สวัสดิการ
เงินเดือนเริ่มต้นที่ 130,000 เยน,มีที่พัก อาหาร ฟรี ,มีตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ทำงานที่ญี่ปุ่น
26/603 ซ.พหลโยธิน 64/1
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ใช้งานแผนที่