บริษัท แอล เอกซ์ เอส จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าสินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับจากต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอล เอกซ์ เอส จำกัด
70/107-108 ถ.ติวานนท์
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120