บริษัท แฮงเกอร์แมน ฟินนิชชิ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด
บริษัท แฮงเกอร์แมน ฟินนิชชิ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด
เป็นผู้นำด้านงานบริการลอกสี และ เคมีภัณฑ์ลอกสี
ดำเนินกิจการให้บริการใน อุตสาหกรรมพ่นสีรถยนต์
อุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร
การเกษตร และ อุตสาหกรรมการพ่นสี
บริษัทกำลังขยายกิจการเพื่อก้าวไปสู่ตลาด เออีซี
ต้องการรับทีมงานขายที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม
เคลือบผิวเพื่อการพ่นสี มีประสบการณ์ด้านออกแบบสร้าง
ระบบเตรียมงานพ่นสีในอุตสหกรรม
สวัสดิการ
 • - เบี้ยขยัน
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - เงินช่วยเหลือค่าที่พัก
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - ของขวัญพนักงานประจำปี
 • - ค่าคอมมิชชั่น (ฝ่ายขาย)
 • - ค่าน้ำมัน และค่าเสื่อมรถยนต์ (ฝ่ายขาย /บางตำแหน่งงาน)
 • - ค่าตำแหน่งงานในการบริหาร
 • - โบนัสประจำปี (การันตี 1 เดือน)
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - อื่นๆ ตามตำแหน่งงาน และตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แฮงเกอร์แมน ฟินนิชชิ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด
552 หมู่ 15
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
ใช้งานแผนที่