บริษัท ไบโอเพ็กซ์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจรับจัดทำบัญชี และจัดส่งสินค้าให้แก่กลุ่มบริษัทผู้นำเข้าเวชภัณฑ์ อาหารเสริม และวัคซีนป้องกันโรคในคน เพื่อจำหน่ายทั้งใน และต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อการวิจัย และพัฒนา ได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง และต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เข้าร่วมทำงานกับบริษัท
สวัสดิการ
1.ประกันชีวิตวงเงิน 300,000 บาท ,ประกันสุขภาพ OPD ครั้งละไม่เกิน 1,100 บาท และประกันอุบัติเหตุครั้งละ 20,000 บาท 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.โบนัสประจำปี 4.เที่ยวประจำปี 5.ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 ถึง 17.00 น.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไบโอเพ็กซ์ จำกัด
เลขที่ 21 ซอยอุดมสุข 37 ถนนสุขุมวิท 103
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ใช้งานแผนที่