บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ผลิตมิเตอร์ (มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ) โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน จึงเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานตาม IEC62052-11, IEC62053-11, IEC60514 และ TIS 1030
สวัสดิการ
-โบนัส -ประกันสังคม -วันหยุดประจำปี -ชุดฟอร์ม
ติดต่อ
International Power Group Co.,Ltd.
48/418 ม.1 หมื่นทรัพย์แลนด์
ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: http://www.ipg-meter.com
ใช้งานแผนที่