บริษัท ดับบลิวจีเอสไอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สร้าง ซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
 • ตามกฎกระทรวงแรงงาน
 • เบี้ยขยัน
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท ดับบลิวจีเอสไอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
  175/2 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซ.2/1
  ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540