บริษัท ดับบลิวจีเอสไอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สร้าง ซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
  • ตามกฎกระทรวงแรงงาน
  • เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดับบลิวจีเอสไอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
175/2 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซ.2/1
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540