บริษัท อีเอส เพาเวอร์ จำกัด
เป็นบริษัทฯ ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังและกากน้ำตาล ในเครือน้ำตาลตะวันออกตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วเปิดทำการผลิตเมื่อวันที่ 18 ก.พ.52
สวัสดิการ
  • 1. เบี้ยขยัน
  • 2. เบี้ยเลี้ยง
  • 3. ประกันสังคม
  • 4. ชุดฟอร์ม
  • 5. หมวกนิรภัย
  • 6. รองเท้าเซฟตี้
  • 7. ห้องพัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อีเอส เพาเวอร์ จำกัด
470 หมู่ 1 27160