บริษัท อีเอส เพาเวอร์ จำกัด
เป็นบริษัทฯ ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังและกากน้ำตาล ในเครือน้ำตาลตะวันออกตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วเปิดทำการผลิตเมื่อวันที่ 18 ก.พ.52
สวัสดิการ
1. เบี้ยขยัน 2. เบี้ยเลี้ยง 3. ประกันสังคม 4. ชุดฟอร์ม 5. หมวกนิรภัย 6. รองเท้าเซฟตี้ 7. ห้องพัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อีเอส เพาเวอร์ จำกัด
470 หมู่ 1 27160