บริษัท ริเวอร์ฮิลล์ รีสอร์ท จำกัด เป็นรีสอร์ทตั้งอยู่ที่ 22 หม่ 6 ต. แม่สลองใน อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย เปิดเป็นที่พัก สำหรับนักท่องเที่ยวและมีบรรยากาศร่มรื่น ซึ่งกำลังเจริญเติบโต ต้องการรับสมัครงานเพิ่มขึ้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ริเวอร์ฮิลล์ รีสอร์ท จำกัด
22 หม่ 6 57100
เว็บไซต์: www.riverhillresort.com