บริษัท สยาม เมทัล เทคโนโลยี จำกัด
บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ประเภท Forging&Machining ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 20 ปี ผลิตชิ้นส่วนให้แก่ Toyota, Isuzu, Mitsubichi, GM, AAT. ฯลฯ
สวัสดิการ
- อาหารฟรีทุกมื้อ - รถ รับ-ส่ง - เบี้ยขยันรายเดือน, รายปี - ค่าเช่าบ้าน - ค่ากะ - ค่าอาหาร OT. - เครื่องแบบพนักงาน พร้อมซักฟรี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - วันพักร้อนตามอายุงาน - โบนัสและเงินปรับประจำปี - เงินช่วยเหลือกรณีสมรส - เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิต - สันทนาการประจำปี - ประกันชีวิตกลุ่ม - ประกันอุบัติเหตุรายบุคคล - วันหยุดประเพณี 17 วัน - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยาม เมทัล เทคโนโลยี จำกัด
64/12 หมู่ 4 ซอย 5 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทริน์ซีบอร์ด
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
ใช้งานแผนที่