บริษัท นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ จำกัด เขตนครสวรรค์
ดำเนินงาน ด้านการศึกษา ดังนี้
- ที่ปรึกษาวิจัย&พัฒนา แผนการเรียนการสอน นวัตกรรม ตาม โมเดล "บันได 3 ขั้น"
- อบรม/สัมนาฯ(ติว) งานวิชาการ วิจัย แผนการเรียนรู้ นวัตกรรมฯ
- ให้คำปรึกษาโครงการพิเศษต่างๆ อาทิ โครงการแผนกลยุทธ์
ให้กับโรงเรียน (SWOT ระบบการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
- จัดอบรมเพื่อจัดพิมพ์สื่อนวัตกรรมท้องถิ่นแต่ละจังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งมอบให้นักเรียนไปทดลองให้สอดคล้องกับการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทุกช่วงชั้น(ป.1-ม.6) รัฐและเอกชน
- โครงการจัดศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน/AEC 10 ประเทศ ในจัดดูงานในประเทศทั้ง 77 จังหวัด ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆทั้งรัฐ-เอกชน
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - อาหารกลางวัน
  • - รถรับ - ส่ง
  • - หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • -ท่องแที่ยวต่างประเทศ ประจำปี
  • -ฝ่ายขายโครงการ มีค่าน้ำมัน ค่าที่พัก ค่าคอมมิสชั่น มีรางวัลการขายรับเงินเดือนประจำ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ จำกัด เขตนครสวรรค์
88/12-13 หมู่ 6
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000