บริษัท อาร์ชิแพลน จำกัด
ออกแบบตกแต่งภายในและ ภายนอกอาคาร
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อาร์ชิแพลน จำกัด
301/61 ซอยปรีดีพนมยงค์ 42 ถนนสุขมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ใช้งานแผนที่