บริษัท แอมเทค อีแอนด์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับออกแบบ และรับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องกล มีแผนขยายโครงการเพิ่มขึ้น ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด บริษัทฯ มีศักยภาพในการให้บริการด้านวิศวกรรมงานระบบที่หลากหลาย ทั้งการสร้างอาคารใหม่, การต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิม ขอบเขตงานทั่วไปของบริษัท แอมเทค อีแอนด์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ยังให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้ 1.ระบบไฟฟ้ากำลังและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2.ระบบสื่อสาร 3.ระบบสุขาภิบาล 4.ระบบดับเพลิง 5.ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ และ 6.ระบบจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว จึงมีความต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สวัสดิการ : หมายเหตุ: วันและเวลาทำการของบริษัทฯ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน - ชุดยูนิฟอร์ม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (เฉพาะพนักงานประจำ) - ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด - ทำงานต่างจังหวัด มีที่พัก - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอมเทค อีแอนด์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 112/40-41 หมู่ 5
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
วิธีการเดินทาง
จาก ฝั่งวิภาวดี รถเมล์สาย ปอ.1138 ปทุมธานี - รังสิต, รถเมล์สาย 383 รังสิต - ศูนย์ศิลปาชีพ, จากถ.ติวานนท์ รถเมล์ 90 ปทุมธานี - ท่าน้ำนนทบุรี (เฉพาะนัดสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่)