บริษัท ฯ เปิดดำเนินงานตั้งแต่ปี 2549 เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์วัดอุณหภูมิสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น Thermocouple, RTD และอื่น ๆ รวมถึงการให้บริการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ และความชื้นสัมพันธ์ทั้งใน และนอกสถานที่ ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
สวัสดิการ
เงินเดือน, โบนัส, ประกันสังคม, ยูนิฟอร์ม, ค่าเล่าเรียนบุตร, เงินช่วยเหลืออื่น ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เทอร์โมโลยี จำกัด
206/208 หมู่ 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เว็บไซต์: www.thermology.co.th
ใช้งานแผนที่