บริษัท ยู.วี. แทรเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด/ U.V.TRAVEL AND TRADING CO.,LTD.
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งมีลูกค้าเป็นชาวไต้หวัน และจีน เป็นหลัก
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว 3.โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยู.วี. แทรเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด/ U.V.TRAVEL AND TRADING CO.,LTD.
538 อาคารแกรนด์ ชั้น 9 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ใช้งานแผนที่