กลุ่มธุรกิจการตลาด การค้าปลีก และผลิตสินค้าอุปโภค
ประเภทเสื้อผ้า เครื่องสำอาง และ เครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น ESPRIT, BOSSINI,GAP, CHARLES&KEITH,PEDRO, TUMI, HENCKELS,RED EARTH และ BLOOM
สวัสดิการ
  • ประกันชีวิต
  • กองทุนประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Minor Corporation PCL. Co., Ltd.
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16 และ 18 ถ.สุขุมวิท 42 ซอยรูเบีย
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.minornet.com/career