บริษัท แอทโฟน จำกัด
บริษัท แอทโฟน จำกัด ดำเนินธุรกิจด้าน Digital Solution, Digital Marketing, Privilege Marketing สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการทางสื่อออนไลน์ต่างๆ อีกทั้งยังพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภค มีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
  • - โบนัส ประจำปี
  • - งานเลี้ยงประจำปี
  • - จัดเลี้ยง Happy Birthday
  • - สวัสดิการอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอทโฟน จำกัด
276/6 ถนนอิสรภาพ
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วิธีการเดินทาง
  • รถประจำทางสาย 40 56 149
ใช้งานแผนที่