บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารสำหรับโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ลูกค้าส่วนใหญ่ของประเทศ อยุ่ในแถบยุโรป อเมริกา เอเซีย ฯลฯ
สวัสดิการ
  • 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 2. ชุดทำงาน
  • 3. ที่พักอาศัย
  • 4. ปรับค่าจ้างประจำปี / การจ่ายโบนัสประจำปี
  • 5. ค่ากะ / ค่าตอบแทนพิเศษ
  • 6. สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฏหมาย
ติดต่อ
บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
59 หมู่่ที 4
ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
เว็บไซต์: www.qualityceramic.com