บริษัท ไทยแมกซ์เวล อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินกิจการมากว่า19ปี เป็นบริษัทในเครือไทยแมกซ์เวล ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบำรุงรักษา/ทำความสะอาดแทงค์ เกียร์น้ำมัน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ฯลฯโรงแยกก๊าซ บำรุงรักษาโรงผลิตไฟฟ้า ในน้ำและน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมันและบริษัทปิโตรเคมี บริการให้เช่าเครื่องมือถอดประกอบไฮโดรลิค,เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและตรวจสอบความร้อนระบบไฟฟ้า ออกแบบติดตั้ง จำหน่าย เตาเผาขยะไร้มลพิษ ตรวจวัดสารPCB ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูปยางพารา ไม้เบญพรรณและไม้อื่นๆ
สวัสดิการ
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันชีวิตกลุ่ม ตรวจสุขภาพประจำปี บ้านพักสวัสดิการ ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ รถรับส่ง ชุดยูนิฟอร์ม โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยแมกซ์เวล อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด
24/3 ม.5 21120
เว็บไซต์: www.thaimaxwell.co.th
ใช้งานแผนที่