บริษัท ทีเอชเค พาวเวอร์ทูลส์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือทุ่นแรง จากประเทศเยอรมันนี
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ทีเอชเค พาวเวอร์ทูลส์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
850/11 ถนนลาดกระบัง 10520
Website: www.stihl.com