บริษัท ไทยซัมมิท เอนจิเนียริง จำกัด เป็นบริษัทในเครือไทยซัมมิท กรุ๊ป เป็นผู้นำทางด้านการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI กำลังขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความกระตือรือร้นและทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อร่วมงาน
สวัสดิการ
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่ารักษาพยาบาล (ทายาท)
  • - ลากิจพิเศษ (จ่ายค่าแรง กรณีเฝ้าไข้บิดามารดาและภรรยาคลอดบุตร)
  • - เบี้ยขยัน (ระดับพนักงานจนถึงหัวหน้าส่วน)
  • - โบนัส
  • - เงินขึ้นประจำปี
  • - รถรับ-ส่ง
ติดต่อ
บริษัท ไทยซัมมิท เอนจิเนียริง จำกัด
500/86 หมู่ที่ 3 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง
ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: www.ts-engineering.com
ใช้งานแผนที่