บริษัท อรณโลจิสติกส์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจ ด้านให้บริการฝากเก็บ,ซ่อม ตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมกับ รับทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ ทุกขนาดทุกประเภท โดยเจ้าหน้าที่ที่ชำำนาญ และเชี่ยวชาญระดับสากลมา มากกว่า 20 ปี ปัจจุบันบริษัท ฯ มีเจ้าหน้าที่ ที่มี ประสบการณ์ พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ พร้อมกับมี เจ้าหน้าที่ Survey ที่ผ่านการรับรองจาก IICL ซึ่งทำ ให้การตรวจสอบ ,การซ่อมบำรุงได้คุณภาพ ระดับสากล www.aroonlogistics.co.th www.maricon.co.th
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อรุณโลจิสติกส์ จำกัด
106 หมู่ 11 ถ.บางนาตราด กม.4
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.aroonlogistics.co.th
วิธีการเดินทาง
บริษัทฯ เป็นลานตู้คอนเทนเนอร์ อยู่ ถ.บางนา-ตราด กม.4 ติดกับแฟลตบางนา