บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด
บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างงานโครงการต่างๆ ของทางหน่วยงานราชการมานานกว่า 30 ปี บริษัทฯ กำลังขยายกิจการต้องการบุคลากรหลายตำแหน่งเข้าร่วมทีมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งต่างๆ
สวัสดิการ
ประกันสังคม อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด
เลขที่ 66/67 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ 11000
ใช้งานแผนที่