บริษัท ไทยกู๊ดฟู้ด จำกัด
ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับเกษตร ,พืชไร่,พืชผัก ฯลฯ
สวัสดิการ
เงินดือน,ที่พัก,ค่าอาหาร ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยกู๊ดฟู้ด จำกัด
119 หมู่ 5
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
วิธีการเดินทาง
ปฏิบัติงานที่วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา