บริษัท เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
สวัสดิการ
  • - เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน
  • - งานเลี้ยงปีใหม่ฯลฯ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ทุนการศึกษาบุตร
  • - โบนัสประจำปี, ปรับเงินประจำปีตามผลการทำงาน
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
  • - กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
  • - อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท คราวน์เท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
63/8 หมู่ 3 ถนน เทพารักษ์
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.crowntex.co.th
ใช้งานแผนที่