บริษัท มาร์ค แอนด์ นิกโคลัส จำกัด
ให้บริการเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบระบบไฟฟ้า ประปา และงานสาธารณูปโภคต่างๆ รวมไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในศูนย์คอมพิวเตอร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มาร์ค แอนด์ นิกโคลัส จำกัด
240/32 อาคารอโยธยา ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320