บริษัท ประกอบกิจการห้องเย็น เพื่อให้บริการรับฝากอาหารแช่แข็งทุกชนิด
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โกลเบิล ฟีช จำกัด
99/5
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000