บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เชียวชาญและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานบริหารการขนส่งและโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี GPS มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าร่วมพัฒนาธุรกิจในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
1. วันหยุดประจำปี ไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี 2. ประกันสังคม 3. ชุดยูนิฟอร์ม 4. โบนัสประจำปี 5. ปรับเงินเดือนประจำปี 6. เบื้อขยัน 7. ประกันอุบัติเหตุ 8. ค่ากะ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
99/23 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ชั้น 7 และชั้น 12 ถ.แจ้งวัฒนะ 11120
เว็บไซต์: www.xsense.co.th
ใช้งานแผนที่