ประกอบธุรกิจด้านวางระบบดับเพลิง จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าทำงานล่วงเวลา
  • - ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Integrated Security Engineering Co., Ltd.
311 ถ.ช่างอากาศอุทิศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์: www.integratedsecurity.co.th